Po latach prowadzenia spraw o unieważnienie kredytów frankowych z powodzeniem można stwierdzić, że większość umów kredytowych zostaje uznana przez sąd za nieważne. Frankowicze po ustaniu pierwszego entuzjazmu zwykle zaczynają zastanawiać się nad tym co tak naprawdę dzieje się po wyroku i co to oznacza dla posiadacza kredytu frankowego?

Wyrok prawomocny czy nieprawomocny – co to oznacza?

W pierwszej kolejności warto zaznaczyć, że wyrok, który zapadł nie musi być orzeczeniem ostatecznym. W tym zakresie należałoby przytoczyć pojęcie uprawomocnienia się wyroku. Wyrok, który dopiero co zapadł jest jeszcze nieprawomocny. Oznacza to, że musi minąć odpowiedni czas, w którym druga ze stron może żądać uzasadnienia tego wyroku, a w konsekwencji otworzyć sobie w ten sposób drogę do wniesienia apelacji. Czas na złożenie wniosku o uzasadnienie wynosi 7 dni od dnia publikacji wyroku. Wyrok przez ten czas jest nieprawomocny, jednak po upływie tego czasu staje się prawomocny jeśli żadna ze stron nie wniosła o jego uzasadnienie a następnie nie złożyła apelacji. Apelacja to środek zaskarżenia, który otwiera drogę do postępowania w kolejnej instancji.

Unieważnienie kredytu – prawomocny wyrok frankowy – co dalej?

Jeśli wyrok stanie się już prawomocny umowa kredytu w CHF staje się nieważna. I w życie powinny wejść ustalenia wskazane przez sąd w wyroku. W praktyce oznacza to, że umowa traci moc prawną, a między stronami powinno dojść do wzajemnego zwrotu tego, co sobie świadczyły, zwrot ten następuje według zasad określonych w kodeksie Cywilnym, a dokładnie na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. W związku z tym frankowicz musi spłacić część niespłaconego kapitału, który bank mu przekazał, a jeśli dokonano nadwpłaty bank winien ją zwrócić.

Wykreślenie hipoteki

Nie wszystkie banki działają w zgodzie z prawomocnym wyrokiem sądu często grając na czas. Jednak sądy przychylają się do sytuacji frankowiczów i wykreślają hipoteki z ksiąg wieczystych gdy tylko wyrok w sprawie unieważnienia umowy kredytowej staje się prawomocny. Sądy robią to nawet gdy bank nie chce wyrazić zgody sugerując dalsze działania  zaskarżeniowe w postaci na przykład skargi kasacyjnej. Na mocy orzecznictwa brak zgody banku nie jest więc przeszkodą do wykonania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę kredytową, ponieważ nie ma konieczności wszczynania dodatkowych postępowań sądowych i uzyskiwania zgody banku na tę czynność, gdyż podstawa wpisu hipotecznego w księgach wieczystych upadła.

Wyrok w sprawie frankowej a odszkodowanie za korzystanie z kapitału

Niestety obecnie banki poszukują wielu dróg na utrudnienie życia kredytobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt we frankach. Między innymi starają się występować przeciwko nim z pozwem o wynagrodzenie za tzw. bezumowne korzystanie z kredytu w CHF. Jest to temat kontrowersyjny lecz sądy przychylają się do orzekania na niekorzyści banków. Jednak jeśli bank wystąpi z takim pozwem, frankowicz może zgłosić powództwo wzajemne o wynagrodzenie za korzystanie bez bank z jego pieniędzy, którymi spłacał kredyt.

Unieważnienie kredytu – ryzyko i korzyści

Podejmując decyzję o złożeniu pozwu frankowego, kredytobiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że będzie to długotrwały proces który w obu instancjach może trwać łącznie nawet 3 lata. Jednak korzyścią jaka z tego płynie będzie prawo żądania zwrotu wszystkich zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych i innych kosztów okołokredytowych, złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych a także po prostu uwolnić się od spłaty wadliwego prawnie kredytu, który niejednokrotnie wywołuje stres i frustrację frankowicza. Jednak korzyści te wymagają podjęcia odpowiedniej decyzji na podstawie szczegółowej analizy i profesjonalnie przygotowanego pozwu co może wydarzyć się wyłącznie we współpracy z ekspertami zajmującymi się postępowaniami frankowymi na co dzień.

unieważnienie kredytu

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE