Propozycja ugody

Banki proponują zawarcie ugody przez frankowicza w podobny sposób, w jaki przedstawiają swoje produkty kredytowe. Najczęściej więc klient banku otrzymuje prezentacje ugody w samych superlatywach, a pracownicy banku sprytnie pomijają kwestie budzące podejrzenia lub będące niekorzystnym dla frankowicza. Ponadto sama oferta najczęściej odbywa się telefonicznie przez niewykwalifikowanego pracownika infolinii, a gdy frankowicz zaczyna zadawać niewygodne pytania rozmowa kierowana jest na inne pola. Dlatego choć prognozy na rok 2023 są optymistyczne i powinno dojść do zawarcia większej ilości ugód z bankami, to kredytobiorcy niechętnie i niepewnie podchodzą do tego sposobu załatwienia sprawy ze względu na nieufność w stosunku do instytucji kredytowej.

Czym jest ugoda?

Ugoda to pozasądowy sposób załatwienia sprawy, który polega na dojściu do porozumienia wskutek negocjacji i oferowania wzajemnie warunków na jakich można zawiązać kompromis.

Ugody w sprawach frankowych najczęściej polegają na przeliczeniu kredytu w CHF, tak jakby od samego początku zobowiązane zawarte było w złotówkach. Klienci najczęściej otrzymują prospekt w którym prezentowany jest harmonogram dalszej spłaty według średniego kursu NBP. Komisja Nadzoru Finansowego chciałaby aby takie rozwiązanie stało się domyślnie proponowanym przez banki ze względu na łatwość i szybkość zakończenia sporu, bez długoletniego procesu i ingerencji sądu.

Czy ugoda w sprawie frankowej się opłaca?

Sytuacja frankowiczów nadal jest dynamiczna, banki poszukują sposobu na pozostawienie jak największej ilości pieniędzy z nimi i nie przychylanie się do wszystkich postulatów kredytobiorców. Jeszcze kilka miesięcy temu wielu ekspertów zachęcało aby nie odrzucać od razu propozycji ugody przedstawionej przez banki lecz najpierw szczegółowo ją przeanalizować. Oferty ugód są zróżnicowane, mogą podlegać indywidualnym negocjacjom, nie mogą stanowić tożsamego wzorca dla każdego z frankowiczów.

Trzeba przyznać, że ugody w wersji proponowanej przez KNF nie niosą za sobą przede wszystkim ryzyka walutowego. W związku z tym po ugodzie nie ma potrzeby dalszego przejmowania się kursem CHF. Ponadto zaletą ugody może okazać się możliwość dokonania pewnego zmniejszenia salda zadłużenia frankowicza. Jednak warto wskazać, że ugody to nie jest rozwiązanie dla każdego frankowicza.

Kiedy nie warto korzystać z ugody?

Przede wszystkim propozycji ugody nie dostanie żaden kredytobiorca który już dokonał spłaty swojego kredytu we frankach. Toteż taki frankowicz nie ma możliwości zawarcia już ugody, gdyż nie miałaby ona racji bytu.

Ponadto każdy posiadacz kredytu we frankach powinien pamiętać, że podpisanie ugody oznacza zrzeczenie się prawa do dochodzenia dodatkowych roszczeń w przyszłości.

I wreszcie najważniejsze – inflacja, ciągle podnoszące się stopy procentowe i stawka WIBOR wskazują na to, że raty kredytu w złotówkach również będą stale rosły w zastraszającym tempie, a ugody proponują przeliczenie kursu w inny sposób niż ten, w dniu podpisania umowy o kredyt we frankach.

Frankowicze wygrywają procesy

W kwestii rozważań czy warto zawierać ugody w sprawach frankowych niewątpliwie trzeba zerknąć w statystyki sądowe. Wynika z nich, że w ciągu ostatnich lat znacznie usprawnił się proces frankowy, a sądy orzekają w przeważającej większości na korzyść Frankowiczów. Co więcej, w 2021 roku sądy w ponad 90% spraw orzekły unieważnienie umowy o kredyt w CHF, co jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla kredytobiorców.

Co więc wybrać?

Przede wszystkim w drodze o spokojny sen bez problemów z kredytem frankowym na wstępie warto skorzystać z pomocy kancelarii, która specjalizuje się z obsłudze spraw frankowych. Specjaliści przeanalizują zawartą umowę i wskażą możliwą strategię. Do spraw frankowych należy podchodzić indywidualnie i każdorazowo rozważyć wszystkie za i przeciw dostępnych opcji.

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE