Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale z dnia 28 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III CZP 40/22) kolejny raz opowiedział się, za oszukanymi przez banki kredytobiorcami.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c.

Co to  oznacza?

Sąd Najwyższy w swojej uchwale jednoznacznie stwierdził, że sprzeczne z naturą stosunku prawnego są zapisy umowne pozwalające jednostronne ustalanie kursu waluty obcej przez kredytodawcę.

Oznacza to, że zdecydowaną większość kredytów indeksowanych można unieważnić, a co za tym idzie kredytobiorcy mogą uniknąć spłacania horrendalnych rat oraz odzyskać nadpłacony kapitał.  W praktyce unieważnienie kredytu powinno być szybsze i łatwiejsze niż do tej pory, a Sądy jeszcze częściej będą opowiadać się po stronie frankowiczów.

Nie czekaj! Skontaktuj się nami i pozbądź się nieuczciwej umowy frankowej. Nasi eksperci za darmo przeanalizują Twoją umowę kredytową i zaproponują korzystane warunki współpracy.

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE