Nasza kancelaria świętuje kolejny sukces. Tym razem zakończyliśmy prawomocnym wyrokiem sprawę przeciwko PKO BP. 

Wygrana  oznacza, że na konto naszego klienta trafi 47 685,45 zł wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie, oprócz tego sąd zasądził zwrot kosztów procesu wysokości 6 417 zł.

Poniżej prezentujemy przykładowe klauzule abuzywne w umowach “Własny Kąt” zawartych z PKO BP, które powodują nieważność całej umowy:

„Kredyt jest wypłacany:
1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego,
2). w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej Polskiej.”

„W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej tabeli kursów.”

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE