Kolejne unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do CHF. Tym razem 22 września 2022r. Sąd Okręgowy w Katowicach uznał za nieważną umowę zawartą z Polbank (EFG Eurobank Ergasis) obecnie Raiffeisen Bank International – Oddział w Polsce. Nasz zespół prawników wywalczył w sądzie całkowite unieważnienie umowy oraz zwrot kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami. To rozwiązanie bardzo korzystne dla klienta, ponieważ umowa kredytowa dalej nie obowiązuje, a co za tym idzie – klient zwraca bankowi jedynie pożyczony kapitał.

 

Dlaczego umowy umowy Raiffeisen (Polbank) są wadliwe?

W umowie z Polbankiem kwota kredytu w PLN przeliczana była na CHF wg.  kursu kupna, natomiast spłata następowała zw PLN, ale przeliczana była na CHF wg. tzw. kursu sprzedaży. Dzięki takiemu ukształtowaniu umowy bank  zarabiał na przewalutowaniu według kursu, który sam ustalał.  Takie zapisy są uznawane za niedozwolone (klauzule abuzywne) , sądy zgodnie uznają umowy frankowe z Raiffeisen (Polbank) za nieważne.

franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE