Sąd w Gliwicach uznał umowę kredytu EKSTRALOKUM  zawartą między naszymi klientami a Kredyt Bankiem za  nieważną. To kolejne zwycięstwo zespołu w walce z nieuczciwymi praktykami banków. Umowy frankowych kredytów hipotecznych zawarte bankiem Kredyt Bankiem mają w swojej treści klauzule abuzywne, które powodują nieważność całej umowy.

Poniżej przykładowe brzmienie klauzuli abuzywnych zawartych w  umowach z Kredyt Bank :

„Bank udziela Kredytobiorcy na wniosek z dnia (…) kredytu w walucie (…) złotych denominowanego w walucie CHF. Kwota transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia transzy kredytu.”

oraz

„Każda transza kredytu wypłacana jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości transzy według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązująca w Banku w dniu uruchomienia danej transzy.”

Kolejna wygrana pokazuje, że warto zawalczyć o sprawiedliwość w sądzie i unieważnić wadliwą umowę.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach: 

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE