24 sierpnia Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach uznała umowę kredytową zawartą z Bankiem Millennium S.A. za nie ważną. Zasądziła na powodów 89.744,41 CHF oraz 49.986,62 zł. Sąd zobowiązał także pozwany Bank do zwrotów kosztów procesu. W toku postepowania Sąd ustalił, że wzorzec umowy kredytu indeksowanego zawiera klauzule abuzywne i zdecydował o całkowitym unieważnieniu umowy. Wyrok to niewątpliwie ogromny sukces zespołu naszych adwokatów i ogromna korzyść dla klientów.

kredyt frankowy millennium
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE