Z radością informujemy o kolejnych dwóch wygranych przez nas sprawach przeciwko Deutsche Bank. To bardzo cenne zwycięstwa potwierdzające, że umowy zawarte z niemieckim bankiem posiadają w swojej konstrukcji zapisy niedozwolone powodujące nieważność. 

Wygrana w I instancji 

W pierwszym przypadku Sąd Okręgowy w Katowicach w wyroku z dnia 25 kwietnia 2022r. ustalił, że umowa zawarta pomiędzy naszymi klientami, a Deutsche Bank BPC Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna. Dodatkowo Sąd nakazał zwrot nadpłaty kredytu na rzecz w kwocie 91 383,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kwotę 6 451,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Prawomocna wygrana przeciwko Deutsche Bank

W drugiej sprawie  Sąd Apelacyjny w Katowicach  ustalił, że zawarta pomiędzy powódką a pozwanym bankiem umowa kredytu jest nieważna, zasądził na rzecz powódki kwotę 11.817 złotych tytułem kosztów procesu oraz  koszty postępowania apelacyjnego w kwocie 9.100 zł.

Wyroki te wskazują na to, że krystalizuje się korzystny trend orzeczniczy w sprawach o unieważnienie umów zawartych z Deutsche Bankiem. Szczególnie cieszy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach który jest prawomocny i potwierdza nieważność umowy.

Naszym klientom serdecznie gratulujemy wygranych i szczerze wierzymy, że te wyroki będą dobrą prognozą dla frankowiczów na najbliższe miesiące.

Pełna treść wyroków poniżej:

Deutsche Bank kredyt frankowy
Deutsche Bank kredyt frankowy

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE