W środę 12 października 2022 roku w Trybunale Sprawiedliwości UE miała miejsce rozprawa dotycząca prawa banku do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy. Sprawa C-520/21 dotyczy powództwa przeciwko Bankowi Millennium. 

Co to jest bezumowne korzystanie z kapitału? 

Podstawą na jaką powołują się banki w tych sprawach są przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu wynikające z kodeksu cywilnego. Choć powinno być to również rozpatrywane pod kątem zgodności z prawem unijnym, szczególnie w związku z doktryną stosowania sankcji za naruszenie prawa UE.W świetle powyższych przepisów, bezumowne korzystanie z cudzego kapitału jest czymś co należy uznać za bezpodstawne wzbogacenie. Oznacza to, że osoba, która takie korzystanie podejmuje, musi oddać drugiej stronie wszystko to co uczyniła ze wspomnianego kapitału oraz odsetki jakie by mu się należały gdyby dana inwestycja przebiegła prawidłowo.

Zagadnieniem tym zajął się zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i Komisja Nadzoru Finansowego. Choć na orzeczenie TSUE jeszcze należy poczekać to KNF stawia tezę, że bankom jak najbardziej może należeć się wynagrodzenie za udostępnienie kapitału. Obecnie inne zdanie mają Sądy w tym Sąd Okręgowy w Białymstoku, który oddalił powództwo banku z roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez kredytobiorcę.

Kiedy wyrok TSUE ws. bezumownego korzystania z kapitału? 

Wyrok TSUE zapadnie po przedstawieniu opinii Rzecznika Generalnego, ta ma zostać wydana dopiero 16 lutego 2022 roku.

Wyrok TSUE ws. bezumownego korzystania z kapitału to orzeczenie, które ma na celu ustalenie, czy roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest możliwe do realizacji w oparciu o polskie prawo. Warto jednak zaznaczyć, że  prawo polskie nie przewiduje w ogóle możliwości wystąpienia z roszczeniem o zapłatę na podstawie czynności prawnej, która jest nieważna. W związku z tym ciężko uznać roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału za możliwe.

franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE