W październiku nasza kancelaria odniosła kolejne zwycięstwo frankowe, tym razem unieważniona została umowa kredytowa zawarta z BRE Bankiem (obecnie mBank SA)

Sąd uznał, że stosunek prawny pomiędzy naszym klientem a mBankiem wynikający z umowy kredytu frankowego nie istnieje. Co za tym idzie zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 63.235,00 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych w kwocie 6.434,00 zł.

Poniżej prezentujemy przykładowe klauzule abuzywne w umowach “MULTIPLAN” zawartych z BRE Bankiem w 2006 roku, które powodują nieważność całej umowy:

§ 7 ust. 1
„mBank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty w CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy Kredytu.

§ 12 ust. 5
„Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE