Około 7-10 dni przed rozprawą spotykamy się z klientami i omawiamy szczegóły sprawy. Zostaną Ci przekazane pytania, które bazują na naszych wieloletnich doświadczeniach. Omówimy te pytania wspólnie. Klienci wskazują, że nawet 95-99% pytań, które zadajemy na spotkaniach, zadawane są także na Sali sądowej.

Zawierając umowę z kancelarią masz prawo ale i obowiązek znać stan swojej sprawy. Zapewniamy stały dostęp do informacji oraz do plików, które otrzymujemy i wysyłamy do Sądu i przeciwnika procesowego. Nie ponosisz z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat. Trudno jest określić jak często nastąpi kontakt, czasem rozprawy są za kilka dni, czasem za kilka miesięcy i w międzyczasie nic się nie dzieje.

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji klienta i sprawy a także od miejsca rozprawy. Koszt stawiennictwa na rozprawie waha się między 0 a 750 zł.

W przypadku odfrankowienia umowy kredytowej i takiego sposobu sformułowania żądania opinia biegłego jest bardzo prawdopodobna. Na wstępnym etapie sprawy Sąd wzywa do uiszczenia zaliczki, którą rozlicza na końcu sprawy, w Wyroku. Biegły w sprawie frankowej to według naszych doświadczeń koszt od 700 zł do 10000 zł.

Otrzymasz czas (najczęściej 14 dni i więcej) na udzielenie odpowiedzi na pozew. Brak odpowiedzi skutkować będzie wydaniem wyroku zaocznego. Dlatego ważnym jest, aby po otrzymaniu pozwu z banku niezwłocznie skontaktować się z kancelarią, która obierze odpowiednią strategię procesową w drodze do zwycięstwa.

Od IV kw. 2021 r. umowy zawierane z kancelarią zawierają dodatkowe klauzule dotyczące pozwów banków z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Wszystko zależy od indywidualnego uzgodnienia. Dla przykładu, jeżeli spłaciłeś kredyt i domagasz się zapłaty z tytułu nieważności umowy – wykreślenie hipoteki i aktualizacja danych w BIK będzie zbędna. W przypadku kredytu istniejącego – doprowadzamy do wykreślenia hipoteki oraz aktualizacji danych w BIK.

Rekordowe pod względem terminu prawomocne orzeczenie o ustaleniu nieważności umowy otrzymaliśmy w 12 miesięcy. Niestety, mamy też sprawy które rozpoczęły się w 2017 r. i nie doczekały się jeszcze prawomocnego wyroku. Średni czas oczekiwania na wydanie wyroku przez Sądy obu instancji to 2 lata.

Wszystko zależy od miejsca, w którym mieszkasz. Jeżeli mieszkasz w Częstochowie – Sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy albo Okręgowy w Częstochowie. Mieszkaniec Zabrza sądzi się w Gliwicach a mieszkaniec Chorzowa w Katowicach, gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tysięcy złotych.

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Po otrzymaniu dokumentacji dobierzemy, jakie żądanie pozwu będzie najlepsze i jednocześnie najbardziej bezpieczne pod względem ekonomicznym i prawnym.

W ostatnim czasie nasilają się wyroki, w których Sądy nawet nie przesłuchują kredytobiorców. Niestety zazwyczaj są to Sądy warszawskie i XXVIII Wydział Cywilny, tzw. wydział frankowy. Na Śląsku nadal panuje konieczność przesłuchania kredytobiorców, stąd na rozprawę należy się stawić.

Szczegóły omówimy na spotkaniu. Nie chcemy ułatwiać pracy naszym przeciwnikom procesowym.

W pierwszej kolejności sędzia, następnie Twój pełnomocnik a na końcu pełnomocnik banku.

Oczywiście, pod warunkiem że termin przedawnienia roszczeń jeszcze nie nastąpił. W tej sytuacji ważny jest sposób sformułowania roszczenia do Sądu.

Według najnowszego orzecznictwa krajowego i unijnego – 10 lat od momentu dowiedzenia się przez kredytobiorcę, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne. Po nowelizacji przepisów termin wynosi lat 6, co oznacza, w skrajnym przypadku, że roszczenia frankowiczów ulegną przedawnieniu w zdecydowanej większości do końca 2025 r.

Tak, w ramach zleconej sprawy dokonujemy analizy i wyliczeń żądań, które następnie wskażemy w pozwie. Nie ponosisz z tego tytułu dodatkowych opłat.

Nie ma na ten moment banku, z którym nie wygraliśmy sprawy frankowej.

Niezwłocznie skonsultuj się z prawnikiem. Nieudzielenie odpowiedzi na pozew oznaczać może wydanie wyroku zaocznego a to już duże niebezpieczeństwo.

Aktualnie stosujemy w umowach z klientami klauzulę gwarancyjną na wypadek pozwu banku z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Niezwłocznie skonsultuj się z prawnikiem. Nieudzielenie odpowiedzi na pozew oznaczać może wydanie wyroku zaocznego a to już duże niebezpieczeństwo.

Od listopada/grudnia 2021 r. obserwujemy wzmożoną aktywność banków w tym względzie, ale nie każdy bank pozywa. Część banków składa tzw. wnioski o zawezwanie do próby ugodowej. Jest to dla banku tańsze rozwiązanie, ale nie zamyka problemu rozliczenia z nieważnej umowy frankowej.

W naszej ocenie nie. Jak na razie jesteśmy nieomylni, ponieważ nasze stanowiska potwierdzone zostały w orzeczeniach sądów w Polsce (Białystok, Warszawa, Katowice, Wrocław).

W zdecydowanej większości przypadków tak. 1 na 100 spraw kończy się wyrokiem Sądu I instancji.

Wszystko zależy od indywidualnego przypadku, ale jest to dość częsta sytuacja. Nie zawsze jednak Sąd Najwyższy rozpoznaje merytorycznie taką sprawę, często odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej banku do rozpoznania.

Zapraszamy

Kancelaria frankowa - Katowice!

al. Wojciecha Korfantego 51

40-160 Katowice

720 838 100

kontakt@prawnik.one

Skontaktuj się z nami!

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE