PRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU – PKO BP “WŁASNY KĄT”

Nasza kancelaria świętuje kolejny sukces. Tym razem zakończyliśmy prawomocnym wyrokiem sprawę przeciwko PKO BP.  Wygrana  oznacza, że na konto naszego klienta trafi 47 685,45 zł wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie, oprócz tego sąd zasądził zwrot kosztów procesu wysokości 6 417 zł. Poniżej prezentujemy przykładowe klauzule abuzywne w umowach “Własny Kąt” zawartych z PKO BP, które powodują nieważność całej umowy: „Kredyt jest wypłacany: 1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę…

Czytaj więcej

Prawomocne unieważnienie umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium w 2008 roku

Po niespełna dwóch latach Sąd ostatecznie unieważnił umowę kredytu hipotecznego zawartą w 2008 roku pomiędzy naszym klientem a Bankiem Millennium. Ustalenie nieważności umowy kredytowej oznacza, że klient nie jest już zobowiązany do spłaty kredytu, a Bank Millennium musi zwrócić wszystkie nadpłacone ponad kapitał raty kredytu. Wyrok jest prawomocny. Zgodnie z wyrokiem Bank zobowiązany jest również zwrócić naszemu klientowi koszty procesu wraz z ustawowymi odsetkami. To już kolejne spektakularne zwycięstwo naszych prawników w walce z nieuczciwymi zapisami w umowach kredytowych. …

Czytaj więcej

Unieważnienie umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z Kredyt Bank (obecnie: Santander)

Sąd w Gliwicach uznał umowę kredytu EKSTRALOKUM  zawartą między naszymi klientami a Kredyt Bankiem za  nieważną. To kolejne zwycięstwo zespołu w walce z nieuczciwymi praktykami banków. Umowy frankowych kredytów hipotecznych zawarte bankiem Kredyt Bankiem mają w swojej treści klauzule abuzywne, które powodują nieważność całej umowy. Poniżej przykładowe brzmienie klauzuli abuzywnych zawartych w  umowach z Kredyt Bank : „Bank udziela Kredytobiorcy na wniosek z dnia (…) kredytu w walucie (…) złotych denominowanego w walucie CHF. Kwota transzy kredytu zostanie określona według kursu…

Czytaj więcej

Przełomowy wyrok TSUE: Banki nie mogą domagać się rekompensaty za korzystanie z kapitału

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że banki nie mogą domagać się od kredytobiorców rekompensaty za korzystanie z kapitału w sytuacji kiedy umowa została uznana za nieważną. W swoim orzeczeniu z dn. 15 czerwca 2023 roku TSUE uznał, że prawo nie pozwala na to, aby banki dochodziły roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z kapitału. Wyrok powtórzył tezy z opinii rzecznika i jest zdecydowanie korzystny dla konsumentów. TSUE stwierdził, że niedopuszczalne jest, aby banki czerpały korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem…

Czytaj więcej

Wyrok TSUE

Zbliża się podwójne rozstrzygnięcie TSUE ws. frankowiczów

15 czerwca będzie miało miejsce kolejne ważne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące sytuacji “frankowiczów”, czyli osób posiadających kredyty hipoteczne oparte na frankach szwajcarskich. Wyrok TSUE będzie dotyczył kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz wniosków o zawieszenie płatności rat kredytowych. Czerwiec staje się dla frankowiczów bardzo gorącym miesiącem ze względu na oczekiwane rozstrzygnięcia. Dwie istotne kwestie będą rozważane przez TSUE. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału Pierwszą kwestią jest roszczenie dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po uznaniu…

Czytaj więcej

Rzecznika Generalnego TSUE

Co oznacza dla frankowiczów opinia Rzecznika Generalnego TSUE?

Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił, że banki nie mają prawa do ubiegania się o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. To na pewno bardzo korzystana opinia dla konsumentów, ale tak naprawdę co ona oznacza dla frankowiczów? Opinia Rzecznika Generalnego TSUE Pytanie zadane TSUE przez Polski sąd dotyczyło wzajemnego rozliczenia pomiędzy stronami sporu po uznaniu umowy kredytu za nieważną. Powodem zapytania było wysuwane przez Banki roszczenia o wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Rzecznik Generalny w swojej opinii jednoznacznie stwierdził,…

Czytaj więcej

Czy warto zawierać ugodę frankową z bankiem?

Propozycja ugody Banki proponują zawarcie ugody przez frankowicza w podobny sposób, w jaki przedstawiają swoje produkty kredytowe. Najczęściej więc klient banku otrzymuje prezentacje ugody w samych superlatywach, a pracownicy banku sprytnie pomijają kwestie budzące podejrzenia lub będące niekorzystnym dla frankowicza. Ponadto sama oferta najczęściej odbywa się telefonicznie przez niewykwalifikowanego pracownika infolinii, a gdy frankowicz zaczyna zadawać niewygodne pytania rozmowa kierowana jest na inne pola. Dlatego choć prognozy na rok 2023 są optymistyczne i powinno dojść do zawarcia większej ilości ugód…

Czytaj więcej

kredyt frankowy millennium

Kolejna wygrana w sprawie frankowej z bankiem Millennium.

Sąd w Katowicach uznaje umowę frankową za nieważną od samego początku. Oznacza to Klient banku nigdy nie musiał płacić ani odsetek, ani marży ani prowizji. Nigdy nie obowiązywało odesłanie do franka! To już kolejna wygrana naszego zespołu w sprawie przeciwko bankowi Millennium. Umowy frankowych kredytów hipotecznych zawarte bankiem Millennium mają w swojej treści klauzule abuzywne, które powodują nieważność całej umowy. Poniżej przykładowe brzmienie klauzuli abuzywnych zawartych w  umowach z Millennium : „Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty…

Czytaj więcej

multiplan mbank

Kolejna wygrana z mBankiem (Multiplan) – Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

Kolejny raz wygrywamy z mBankiem! Sąd Okręgowy w Częstochowie ustalił, że  umowa kredytowa zawarta pomiędzy Bankiem. a powodami jest nieważna i zasądził na rzecz powodów koszty procesu wysokości 6.417 zł. To już kolejne zwycięstwo kancelarii w sprawie o unieważnienie kredytu “Multiplan”. Orzecznictwo sądów jasno wskazuje na to, że umowy zawierane z mBankiem są wadliwe, a zawarte w nich klauzule abuzywne skutkują nieważnością całej umowy.  Ten wyrok pokazuje, że warto walczyć o uwolnienie się od kredytu w CHF. Po całkowitym unieważnieniu…

Czytaj więcej

franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE