Wygrana sprawa z PKO BP o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

W ostatnich tygodniach nasza kancelaria odniosła kolejny znaczący sukces w sprawie przeciwko jednemu z czołowych banków w Polsce – PKO BP. Sprawa dotyczyła roszczeń banku o tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd Okręgowy w Katowicach postanowił umorzyć postępowanie z powództwa Banku PKO SA i zasądzić na rzecz naszego Klienta koszty procesu wysokości 10.817,00 zł. Wadliwa konstrukcja umowy kredytu frankowego Własny Kąt powoduje , że nieważność umowy winna być swojego rodzaju karą za wszystkie niezgodne z prawem zachowania…

Czytaj więcej

Unieważnienie umowy kredytu zawartej z Kredyt bankiem (obecnie Santander) w 2008 roku

W wyroku z dnia 12 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny orzekł na korzyść naszych klientów w sprawie przeciwko Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej. Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM waloryzowanego kursem CHF, zawartej między powodami a Kredyt Bankiem SA. Sąd ustalił, że wspomniana umowa kredytowa zawarta w 2008 roku jest nieważna. Ponadto sąd zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej na rzecz powodów kwotę 11.817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, z ustawowymi odsetkami za…

Czytaj więcej

Czy można dochodzić roszczeń w związku ze spłaconym kredytem frankowym?

Wielu frankowiczów, którzy już uregulowali swoje długi bankowe, pragnie jak najszybciej odłożyć doświadczenia związane z kredytem na bok i cieszyć się życiem bez obciążenia wysokimi płatnościami. Jednakże po pełnej spłacie kredytu, nadal istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej. Dochodzenie Roszczeń Po Spłacie Kredytu Frankowego Osoby, które spłaciły kredyt związany z frankiem szwajcarskim, wciąż mogą dochodzić swoich praw przeciwko bankowi, choć wielu kredytobiorców nie jest tego świadomych. Nawet po całkowitej spłacie, można zwrócić się do sądu o unieważnienie umowy…

Czytaj więcej

Wyrok w sprawie o unieważnienie umowy kredytu MULTIPLAN zawartej z BRE Bank (obecnie mBank)

W październiku nasza kancelaria odniosła kolejne zwycięstwo frankowe, tym razem unieważniona została umowa kredytowa zawarta z BRE Bankiem (obecnie mBank SA) .  Sąd uznał, że stosunek prawny pomiędzy naszym klientem a mBankiem wynikający z umowy kredytu frankowego nie istnieje. Co za tym idzie zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 63.235,00 zł wraz z odsetkami oraz zwrot kosztów sądowych w kwocie 6.434,00 zł. Poniżej prezentujemy przykładowe klauzule abuzywne w umowach “MULTIPLAN” zawartych z BRE Bankiem w 2006 roku, które powodują…

Czytaj więcej

PRAWOMOCNE UNIEWAŻNIENIE KREDYTU – PKO BP “WŁASNY KĄT”

Nasza kancelaria świętuje kolejny sukces. Tym razem zakończyliśmy prawomocnym wyrokiem sprawę przeciwko PKO BP.  Wygrana  oznacza, że na konto naszego klienta trafi 47 685,45 zł wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie, oprócz tego sąd zasądził zwrot kosztów procesu wysokości 6 417 zł. Poniżej prezentujemy przykładowe klauzule abuzywne w umowach “Własny Kąt” zawartych z PKO BP, które powodują nieważność całej umowy: „Kredyt jest wypłacany: 1). w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę…

Czytaj więcej

Prawomocne unieważnienie umowy kredytu zawartej z Bankiem Millennium w 2008 roku

Po niespełna dwóch latach Sąd ostatecznie unieważnił umowę kredytu hipotecznego zawartą w 2008 roku pomiędzy naszym klientem a Bankiem Millennium. Ustalenie nieważności umowy kredytowej oznacza, że klient nie jest już zobowiązany do spłaty kredytu, a Bank Millennium musi zwrócić wszystkie nadpłacone ponad kapitał raty kredytu. Wyrok jest prawomocny. Zgodnie z wyrokiem Bank zobowiązany jest również zwrócić naszemu klientowi koszty procesu wraz z ustawowymi odsetkami. To już kolejne spektakularne zwycięstwo naszych prawników w walce z nieuczciwymi zapisami w umowach kredytowych. …

Czytaj więcej

Unieważnienie umowy kredytu EKSTRALOKUM zawartej z Kredyt Bank (obecnie: Santander)

Sąd w Gliwicach uznał umowę kredytu EKSTRALOKUM  zawartą między naszymi klientami a Kredyt Bankiem za  nieważną. To kolejne zwycięstwo zespołu w walce z nieuczciwymi praktykami banków. Umowy frankowych kredytów hipotecznych zawarte bankiem Kredyt Bankiem mają w swojej treści klauzule abuzywne, które powodują nieważność całej umowy. Poniżej przykładowe brzmienie klauzuli abuzywnych zawartych w  umowach z Kredyt Bank : „Bank udziela Kredytobiorcy na wniosek z dnia (…) kredytu w walucie (…) złotych denominowanego w walucie CHF. Kwota transzy kredytu zostanie określona według kursu…

Czytaj więcej

Przełomowy wyrok TSUE: Banki nie mogą domagać się rekompensaty za korzystanie z kapitału

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że banki nie mogą domagać się od kredytobiorców rekompensaty za korzystanie z kapitału w sytuacji kiedy umowa została uznana za nieważną. W swoim orzeczeniu z dn. 15 czerwca 2023 roku TSUE uznał, że prawo nie pozwala na to, aby banki dochodziły roszczeń związanych z bezumownym korzystaniem z kapitału. Wyrok powtórzył tezy z opinii rzecznika i jest zdecydowanie korzystny dla konsumentów. TSUE stwierdził, że niedopuszczalne jest, aby banki czerpały korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem…

Czytaj więcej

Wyrok TSUE

Zbliża się podwójne rozstrzygnięcie TSUE ws. frankowiczów

15 czerwca będzie miało miejsce kolejne ważne rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczące sytuacji “frankowiczów”, czyli osób posiadających kredyty hipoteczne oparte na frankach szwajcarskich. Wyrok TSUE będzie dotyczył kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz wniosków o zawieszenie płatności rat kredytowych. Czerwiec staje się dla frankowiczów bardzo gorącym miesiącem ze względu na oczekiwane rozstrzygnięcia. Dwie istotne kwestie będą rozważane przez TSUE. Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału Pierwszą kwestią jest roszczenie dotyczące wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po uznaniu…

Czytaj więcej

franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE