Wielu frankowiczów, którzy już uregulowali swoje długi bankowe, pragnie jak najszybciej odłożyć doświadczenia związane z kredytem na bok i cieszyć się życiem bez obciążenia wysokimi płatnościami. Jednakże po pełnej spłacie kredytu, nadal istnieje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej.

Dochodzenie Roszczeń Po Spłacie Kredytu Frankowego

Osoby, które spłaciły kredyt związany z frankiem szwajcarskim, wciąż mogą dochodzić swoich praw przeciwko bankowi, choć wielu kredytobiorców nie jest tego świadomych. Nawet po całkowitej spłacie, można zwrócić się do sądu o unieważnienie umowy i zwrot środków nad płaconych ponad kapitał kredytu. Proces ten jest uproszczony, gdyż spłata kredytu prowadzi do usunięcia hipoteki. Niezależnie od spłaty, prawa te można egzekwować sądownie, co stanowi kontrast do ugód bankowych, które zazwyczaj nie obejmują takich przypadków. Banki argumentują, że brak wcześniejszych zastrzeżeń do umowy ze strony kredytobiorcy może sugerować jego zadowolenie z warunków umowy. Jednak dla osób, które już uregulowały swoje zobowiązania, pozwanie banku pozostaje jedyną efektywną metodą na odzyskanie nadpłaconych rat.Początek formularza

Opłaty Dodatkowe

Po zakończeniu umowy frankowej i wystąpieniu na drogę sądową, kredytobiorca może domagać się nie tylko zwrotu spłaconych rat, ale również dodatkowych opłat, które zostały naliczone przez bank podczas trwania kredytu. Do zwrotu mogą kwalifikować się różne prowizje, w tym za udzielenie kredytu, przygotowawcza, ubezpieczeniowa, za wcześniejszą spłatę, a także związane z podwyższonym ryzykiem. Co do zasady, sądy przyjmują, że jeśli umowa kredytowa zostanie uznana za nieważną, to bank nie ma podstaw prawnych do zachowania wcześniej pobranych opłat, włączając w to składki na ubezpieczenie nieruchomości i życia, nawet jeżeli beneficjentem był ubezpieczyciel, a nie bank. Obecna tendencja w orzecznictwie sądowym jest korzystna dla kredytobiorców, którzy coraz częściej odzyskują nie tylko główne świadczenia, ale również dodatkowe koszty związane z zaciągniętym kredytem.

Zasady Dotyczące Przedawnienia Roszczeń w Kredytach Frankowych

W kontekście dochodzenia praw z tytułu spłaconych kredytów frankowych, nie można pomijać kwestii przedawnienia roszczeń. Zasadniczo, okres przedawnienia zaczyna być liczony od momentu, kiedy pożyczkobiorca dowiedział się o obecności klauzul abuzywnych w umowie. W praktyce sądowej, moment ten jest często utożsamiany z dniem, gdy kredytobiorca został poinformowany o konsekwencjach nieważności umowy podczas rozprawy sądowej. Tę interpretację potwierdza Sąd Najwyższy w uchwale z 7 maja 2021 roku, podkreślając, że bieg przedawnienia dla osób posiadających kredyt frankowy rozpoczyna się od momentu uświadomienia sobie przez nich wadliwości umowy. Ważność tej uchwały jako zasady prawnej zapewnia, że sądy muszą brać ją pod uwagę w swoich rozstrzygnięciach, co ma istotne znaczenie dla kredytobiorców planujących dochodzenie swoich roszczeń.   Osoby zainteresowane dochodzeniem swoich roszczeń powinny skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tematyce kredytów frankowych. Profesjonalna porada prawna pozwoli na ocenę indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz szans na odzyskanie nadpłaconych środków i towarzyszących kosztów.  

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE