W wyroku z dnia 12 lutego 2024 roku Sąd Okręgowy w Katowicach, II Wydział Cywilny orzekł na korzyść naszych klientów w sprawie przeciwko Santander Bank Polska Spółce Akcyjnej. Sprawa dotyczyła umowy kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM waloryzowanego kursem CHF, zawartej między powodami a Kredyt Bankiem SA. Sąd ustalił, że wspomniana umowa kredytowa zawarta w 2008 roku jest nieważna.

Ponadto sąd zasądził od pozwanego Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej na rzecz powodów kwotę 11.817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku.

Orzeczenie to kolejny raz podkreśla znaczenie przejrzystości i uczciwości w procesie zawierania umów kredytowych, szczególnie tych związanych z finansowaniem nieruchomości.

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE