Sąd w Katowicach uznaje umowę frankową za nieważną od samego początku. Oznacza to Klient banku nigdy nie musiał płacić ani odsetek, ani marży ani prowizji. Nigdy nie obowiązywało odesłanie do franka!

To już kolejna wygrana naszego zespołu w sprawie przeciwko bankowi Millennium. Umowy frankowych kredytów hipotecznych zawarte bankiem Millennium mają w swojej treści klauzule abuzywne, które powodują nieważność całej umowy.

Poniżej przykładowe brzmienie klauzuli abuzywnych zawartych w  umowach z Millennium :

„Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłaconego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w PLN zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu, transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.”

oraz

„Kredytobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę kredytu CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millenium S.A.”

Kolejne wygrane frankowiczów pokazują, że warto zawalczyć o unieważnienie nielegalnych umów i w końcu uwolnić się od frankowego koszmaru. 

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dn. 1 grudnia 2022 roku: 

kredyt frankowy millennium

Dowiedz się więcej!

Umów się na darmową i niezobowiązującą rozmowę z adwokatem z Katowic – specjalistą w zakresie spraw frankowych.
franki.katowice.pl © 2022  CREATED BY CODE-ONE